Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „Коле Рашић“ Ниш, дана 27.04.2021. године, покренула поступак јавне набавке - брoj 1.11 –  Монтирана опрема- клима уређај.
Подношење понуда може се извршити у року од 7 дана од дана покретања поступка.