Упутство за попуњавање листе жеља

Упутство за попуњавање шифре жељеног образовног профила

Пример исправно попуњене листе жеља из Конкурса (страна 139)

ВАЖНА НАПОМЕНА

У примеру обасца из Конкурса на 139. страни рубрика за 1. жељу је празна, док су од 2. жеље рубрике попуњене. Не знамо тачне разлоге уредника Конкурса зашто је први ред остао празан, али смо свесни да то прави додатну забуну. По свим постојећим важећим правилима рубрика за прву жељу мора бити попуњена (не може бити празна), а затим се попуњава свака следећа рубрика редом (без прескакања редова) до последњег жељеног образовног профила.

Завршни испит за школску 2019/2020. годину

Важно обавештење за ученике:

 • завршни испит из
  српског/матерњег језика је 17.6.2020. год, са почетком у 9:00 часова
  из математике 18.6.2020. год, са почетком у 9:00 часова и
  испит са комбинованим тестом је 19.6.2020. године са почетком у 9:00 часова;

 

 • дозвољени прибор за ученике:
  ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица,
  ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка (не пиши бриши), гумица, троугао, лењир и шестар;

 

 • школа ће за сваког ученика обезбедити по две плаве хемијске оловке;

 

 • сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и налепницом са идентификационим бројем ученика;

 

 • у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

 

 • сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8:15 на кратак састанак са одељењским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

 

 • од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.