У школи и ове школске године, организује се одељење продуженог боравка као облик образовно-васпитног рада школе за ученике првог и другог разреда, пратећи и уважавајући потребе и интересовање родитеља, просторне услове, могућности за организовање програмских активности у боравку, услове за исхрану ученика, опремљеност школе намештајем, опремом и средствима, кадровске могућности школе.

 

 

Организација рада у продуженом боравку


Рад у продуженом боравку организован је у две смене, као наставак боравка ученика у школи ако је њихова смена пре подне и као претходни боравак ученика ако је њихова смена поподневна, по следећем распореду:

 

Садржај активности

Време реализације

Јутарње прихватање ученика

7.15 – 7.30

Јутарња фискултурна рекреација

7.30 – 7.40

Доручак

7.40 – 7.55

Припреме за обавезне преподневне активности

7.55 – 8.00

Редовна настава

1. час по распореду

8:00 -8:45

2. час по распореду

8.50-9.35

дмор

9.35-9.55

3. час по распореду

9.55 – 10.40

4. час по распореду

10:45-11:30

Активности у слободном времену

11.30 -12.00

Ручак

 12.00 – 12.30

Самостални рад ученика, учење и домаћи задаци

12.30 – 14.15

Поподневна ужина

14.15- 14.30

Активности у слободном времену

14.30 – 15.00

Завршетак послеподневног рада

15.00 - 16.00

 

Ученици у продуженом боравку баве се следећим активностима:

 

• Израђују домаће задатке самостално и/или уз помоћ учитеља,

• Баве се самосталним радом где организовано и плански, уз стручно-педагошку помоћ и сарадњу са наставником, утврђују, продубљују, примењују и коначно усвајају знања, умења и навике, свакодневно из српског језика и математике, а повремено и из других предмета,

• Активности у слободном времену ученика имају забавно-рекреативни и стваралачки карактер и организују се по принципу потпуне слободе избора ученика, добровољности, како би омогућиле да ученици стварају, откривају, представљају, увежбавају, одмеравају, изражавају речима, звуцима, покретима, бојама и другим разноврсним облицима и средствима,

• Ученици имају три оброка: доручак, ужина и ручак