Основна школа "Коле Рашић" је почела да ради 1941. године, као четвороразредна школа.

Школске 1950/51. године, четвороразредна школа прераста у осмогодишњу са називом "Шеста осмољетка".

Године 1953. школа добија назив "Коле Рашић" по познатом српском војводи у борбама за ослобођење Ниша од Турака у два српско-турска рата 1876-1878. године.

Дан школе слави се 24. фебруара као сећање на дан заклетве српских устаника у борби против Турака на челу са Николом Пашићем.

Школа први пут добија наменски грађен објекат 1977. године, а проширење 1979. године.

Од 1941. године до данас школа је преживела доста измена, али то није умањило успешност и квалитет васпитно-образовног рада.

Школа се налази у делу града под називом "Кула" у општини Палилула. Она представља центар образовно-културних и спортских дешавања у овом делу града.