Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „Коле Рашић“ Ниш, дана 4.06.2021.године, покренула поступак јавне набавке- брoj 1.8 – Канцеларијски намештај.

Подношење понуда може се извршити у року од 7 дана од дана покретања поступка.