Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 26.10.2021.године, покренула поступак јавне набавке 2.1. Специјализоване услуге-испитивање услова радне околине.
Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 08 до 15 часова.