Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 30.05.2023. године, покренула поступак јавне набавке – материјала за молерско –фарбарске радове.
Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7:30 до 15:00 часова.