Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „Коле Рашић“ Ниш, дана 23.08.2023. године, покренула поступак јавне набавке – Осигурање запослених и ученика.

Подношење понуда може се извршити у року од 7 дана од дана покретања поступка.

Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 9 до 12 часова.