Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 04.09.2023. године, покренула поступак јавне набавке – Одржавање
зграде – централно грејање (сервисирање горионика) . 
Подношење понуда може се извршити у року од 7 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 9 до 12 часова.