Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 10.10.2023. године, покренула поступак јавне набавке – Текуће поправке и одржавање зграде – столарски радови .

Подношење понуда може се извршити у року од 7 дана од дана покретања поступка.
Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7:30 до 15 часова.