Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „Коле Рашић“ Ниш, дана 12.03.2024. године, покренула поступак јавне набавке - Набавка тонер касета за штампаче и копир апарате.

Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.

Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7:30 до 15 часова.