Обавештавамо сва заинтересована правна лица да је ОШ „ Коле Рашић“ Ниш, дана 26.03.2024. године, покренула поступак јавне набавке- Специјализоване услуге – Обука запослених из области безбедности и здравља на раду. 

Подношење понуда може се извршити у року од 5 дана од дана покретања поступка.

Све додатне информације могу се добити на бр.тел. 018/242-240, сваког радног дана од 7,30 до 15 часова.