ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ОРГАНИЗОВАЊА ЕКСКУРЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 8. РАЗРЕДА И  НАСТАВЕ У ПРИРОДИ ЗА УЧЕНИКЕ ОД 1. ДО 4. РАЗРЕДА У  ШК. 2019/2020. год.