Одлука о додели уговора за јавну набавку услуге организовање екскурзија за ученике од 1. до 8. разреда и наставе у природи за ученике од 1. до 4. разреда за школску 2019/2020. годину