По календару активности, од 08.-11. априла 2024. године родитељи/дзз могу изменити пријаву за ЗИ у смислу промене изабраног предмета на трећем тесту.

Родитељ/дзз попуњава нови образац 42 искључиво непосредно у ОШ и у којем датум подношења пријаве мора бити од 08. до 11. априла 2024. године.