Доступни подаци за ученике осмог разреда на званичном сајту Министарства просвете

Званични сајт Репубичке уписне комисије за упис ученика у средње школе на којем ће ученици, родитељи и сви остали заинтересовани бити у могућности да провере све унете податке из централне базе података РУК, као и остале пратеће статистичке податке везане за упис ученика у средње школе је од данас доступан свима на адреси:

www.upis.mpn.gov.rs

Подаци о ученицима, као и сви остали подаци везани за упис ученика у средње школе, приказани су у складу са свим важећим прописима и законима о заштити личних података уз неколико најбитнијих ограничења:

  • Подаци о ученику се приказују само уколико посетилац сајта зна тачну овогодишњу јединствену уписну шифру, односно идентификациони број ученика.
  • У картици о ученику не приказују се лични подаци(име, презиме, име родитеља, датум и место рођења, ЈМБГ) већ само подаци о унетим оценама и тренутном броју бодова које је централни програм РУК израчунао на основу унетих оцена.