Упутство за попуњавање шифре

Приликом попуњавања обрасца веома је важно да шифре жељених образовних профила буду исправно унете и то ЛАТИНИЦОМ, како би их програм за унос препознао.
Шифра профила се састоји од низа од 11 слова и цифара који мора бити испоштован и у правилном редоследу.
• Прва два слова означавају округ средње школе (латиница)
• Друга два слова (треће и четврто слово) означавају општину средње школе (латиница)
• Трећа два слова (пето и шесто) означавају скраћену шифру средње школе у оптштини (латиница)
• На седмој позицији цифра 3 или 4 означава да ли се ради о трогодишњем или четворогодишњем
образовном профилу
• На осмој позцији слово (латиница) означава подручје рада
• На деветој и десетој позицији две цифре означавају редослед образовног профила у оквиру подручја
рада
• Последње слово означава језик на којем се изводи настава (латиница)

Пример:

Ако унесете шифру: NINI SN 4E41S
То значи следеће:
NI – прва два слова округа – Нишавски округ
NI – друга два слова општине - Општина, односно Град Ниш
SN – трећа два слова скраћене шифре школе у општини –
Електротехничка школа „Мија Станимировић”, Ниш
4 – седма позиција број година (разреда) - четворогодишње
Е – осма позиција подручје рада - Електротехника
41 – девета и десета позиција профил – Електротехничар информационих технологија
S – језик на којем се реализује настава – Српски језик
Што значи да ће програм за унос података препознати да сте изабрали
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА - Електротехничка школа „Мија Станимировић”, Ниш

Назив школе се уписује у поље поред шифре жељеног образовног профила. Назив образовног профила је додатна информација којом се потврђује да је образовни профил који је наведен шифром жељени смер те средње школе. На листи жеља мора се написати целокупни назив образовног профила онако како је написан у Конкурсу.

Јединствена шифра је број који је сваки ученик добио пре полагања тестова у оквиру завршног испита. Ту јединствену шифру треба уписати и на листу жеља у врху. Испод је потребно да упишете и назив основне школе коју сте завршили, а поред тога и место у ком се основна школа налази.
Име и презиме ученика, као и једног родитеља неопходни су подаци које је потребно унети на листу жеља. За сваки податак одређено је посебно поље.

lista