Резултати за седми разред -  општина Медијана

Резултати за седми разред -  општина Нишка Бања

Резултати за седми разред -  општина Палилула

Резултати за седми разред -  општина Пантелеј

Резултати за седми разред -  општина Црвени Крст

Резултати за осми разред -  општина Медијана

Резултати за осми разред -  општина Палилула

Резултати за осми разред -  општина Пантелеј

Резултати за осми разред -  општина Црвени Крст