У складу са Правилником о вредновању квалитета рада установе ("Службени гласник РС", бр. 10/19), обавештавамо Вас да је, на основу плана спољашњег вредновања Министарства просвете, науке и технолошког развоја на нивоу Школске управе Ниш за школску 2019/20. годину, основна школа "Коле Рашић" у Нишу одређена за спољашње вредновање квалитета рада.
Вредновање ће се извршити у периоду од 04.11. до 08.11.2019. године и трајаће најмање два радна дана.